หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร  
 

 
คำสั่งเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำเดือนมิถุนายน 2564  
 

      ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริการประชาชน  เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและอาคารสถานที่ราชการประจำสำนักงานเทศบาล
ตำบลอุ้มผาง  โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
จึงขอแต่งตั้งข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุ้มผาง ทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำเดือน มิถุนายน  2564    ให้เป็นไปตามผนวก
แนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1-30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

สั่ง ณ  วันที่  28   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 11.38 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 11,286,342 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10