ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256379,30588,12697,11726,376--------290,924
256216,74985,96933,04852,590145,247191,627178,919140,372115,58584,90961,57588,9311,195,521
256150,20643,42172,12052,96955,49465,49940,80449,31235,81949,31749,35437,162601,477
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,287,551
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,375,473
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี