โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
 

ประชาสัมพันธ์ ด้วยในวันที่ 22
เดือนพฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำลลอุ้มผาง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, รวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รักษาขนมธรรมเนียบวัฒนธรรมประเพณีของไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปค่ะ
สถานที่การจัดงานบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 09.54 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552