การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561
ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 09.33 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552